Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 04/04/2024

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức QuyNhonReview thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng.

QuyNhonReview tận tâm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để xử lý thông tin được thu thập một cách thích hợp. Tất cả thông tin được thu thập sẽ được xử lý cẩn thận theo các tiêu chuẩn của QuyNhonReview về tính toàn vẹn, khách quan và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. QuyNhonReview nhằm mục đích tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, bao gồm luật về quyền riêng tư của Việt Nam và Quy định bảo vệ dữ liệu chung của những tổ chức trên thế giới.

Các định nghĩa

“Chính sách bảo mật” là toàn bộ tài liệu này.

Người kiểm soát dữ liệu và Người xử lý dữ liệu, Dữ liệu cá nhân, Xử lý và các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp) được xác định trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung của pháp luật Việt Nam.

Tất cả các định nghĩa từ Điều khoản sử dụng QuyNhonReview cũng được áp dụng trong tài liệu này.

Thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng API

Cho dù người dùng có đăng nhập hay không, QuyNhonReview vẫn thu thập thông tin thuộc loại mà trình duyệt web thường cung cấp (chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu, trang đã xem, ngày và giờ). Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng cookie (phân tích, cookie đăng nhập và bộ nhớ cục bộ). Chúng tôi sử dụng thông tin này vì lợi ích hợp pháp của việc quản lý trang web, theo dõi hoạt động độc hại, phân tích kinh doanh, nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi cũng thu thập thông tin liên quan đến cách bạn tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả lệnh gọi API) vì lợi ích chính đáng của việc phân tích, nghiên cứu và phát triển kinh doanh. Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn cách khách truy cập sử dụng trang web, tinh chỉnh thiết kế của trang web, cải thiện trải nghiệm người dùng và quyết định nơi nhắm mục tiêu các hoạt động phát triển phần mềm.

Chúng tôi sử dụng (hoặc có thể sử dụng trong tương lai) cookie và các công nghệ tương tự (bao gồm bộ nhớ cục bộ, đèn hiệu web và ảnh GIF rõ ràng) để nâng cao trải nghiệm của bạn với trang web và cho mục đích phân tích. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và chỉ có thể truy cập được từ các trang web đã tạo ra chúng. Cookie được sử dụng để nhận dạng bạn và theo dõi các tùy chọn của bạn. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, QuyNhonReview sẽ sử dụng cookie để giúp bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn của trang web. Không cần thiết phải cho phép cookie để đọc các bài viết trên QuyNhonReview.vn, nhưng một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự trợ giúp của cookie. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa hoặc quản lý các cookie do chúng tôi và những người khác đặt trên máy tính hoặc thiết bị khác của bạn, vui lòng sử dụng cài đặt trình duyệt của bạn. Lưu ý rằng bạn sẽ cần đặt tùy chọn cookie của mình trên từng thiết bị và từng trình duyệt web mà bạn sử dụng. Trang web AboutCookies.org độc lập chứa thông tin toàn diện về cách sửa đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Bạn có thể che giấu địa chỉ IP thực của mình bằng cách sử dụng mạng riêng ảo (VPN).

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập và tóm tắt dữ liệu phân tích trang web. Mô tả về cách Google sử dụng thông tin được thu thập từ các trang web sử dụng dịch vụ của Google có tại https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Bạn có thể từ chối tham gia Google Analytics bằng cách tải xuống tiện ích bổ sung cho trình duyệt từ chối Google Analytics, có sẵn tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bản ghi đầy đủ về tất cả lưu lượng truy cập API QuyNhonReview được ghi lại và lưu giữ trong 90 ngày, bao gồm địa chỉ IP của người gọi và tất cả đối số xuất hiện trong URL. Đối với một tập hợp con các hoạt động API lưu trữ dữ liệu trong hệ thống (POST/PUT/DELETE), chúng tôi lưu trữ vĩnh viễn (chỉ có quyền truy cập của quản trị viên QuyNhonReview) tất cả các khía cạnh của lệnh gọi API, ngoại trừ mật khẩu, nhưng bao gồm địa chỉ IP, id người dùng thực hiện lệnh gọi API. Lệnh gọi API, URL hoàn chỉnh và đối số nội dung API. Những nhật ký này được Nhân viên QuyNhonReview sử dụng để gỡ lỗi hệ thống và đôi khi để trả lời các yêu cầu của Ban tổ chức địa điểm về hoạt động của tác giả hoặc người đánh giá (chẳng hạn như yêu cầu về ngày đăng nhập gần đây nhất của Người dùng, các lần tải tệp lên và các lần gửi không thành công trong thời hạn).

Thông tin chúng tôi thu thập từ người dùng đã đăng ký và các nguồn công khai

Khi bạn đăng ký làm người dùng với QuyNhonReview, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin “Hồ sơ” nhất định. Tên, địa chỉ email, tổ chức và URL trang chủ là bắt buộc để đăng ký hệ thống. Bạn có thể tự nguyện cung cấp thông tin tùy chọn khác, chẳng hạn như địa chỉ email trong quá khứ, lịch sử liên kết, thông tin nhân khẩu học, mô tả chuyên môn, lịch sử học vấn, lịch sử nghề nghiệp, thông tin liên hệ bổ sung, trang chủ bổ sung (chẳng hạn như trang chủ cho DBLP, LinkedIn, Wikipedia, Semantic Scholar, Google Scholar, ORCHIDid các thông tin nhận dạng trực tuyến khác) và xung đột lợi ích, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của cố vấn tiến sĩ. (Bạn có trách nhiệm nhận được sự đồng ý thích hợp từ bất kỳ người nào khác mà bạn cung cấp thông tin.)

Thông tin Hồ sơ này hữu ích khi các Địa điểm đang cố gắng xây dựng một nhóm người đánh giá bài nộp có sự cân bằng về thâm niên, lý lịch, liên kết và chuyên môn, đồng thời tránh xung đột lợi ích.

Một số Hồ sơ được tạo trước bằng cách tổng hợp thông tin công khai có sẵn trên web, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu xuất bản (ví dụ: từ DBLP), cơ sở dữ liệu cấp (ví dụ: từ NSF), thư mục (ví dụ: thư mục khoa công của trường đại học), trang chủ (ví dụ: công khai của cá nhân). URL trang chủ) và các nguồn thông tin công cộng khác. Hồ sơ được tạo trước giúp Địa điểm tìm thấy chuyên môn phù hợp với sự đa dạng hơn so với cách khác.

Ngoài ra, Người dùng đã đăng ký có thể đóng góp thông tin Hồ sơ cho Hồ sơ của người dùng khác. Ví dụ: người cố vấn tiến sĩ của một giáo sư có thể chỉ ra cố vấn của họ, khiến mối quan hệ “người cố vấn” mới xuất hiện trên hồ sơ của giáo sư. Hoặc, một người dùng có thể đóng góp thông tin (chẳng hạn như thông tin liên kết) vào Hồ sơ của người dùng khác; thông tin đó được đánh dấu là “chưa được xác nhận” và được hiển thị bằng văn bản màu xám cho đến khi được chủ sở hữu Hồ sơ hoặc người xác thực thông tin thực tế đáng tin cậy khác xác nhận.

Một số địa chỉ email được chỉ định là “địa chỉ email đã được xác nhận” khi người dùng nhấp vào liên kết được hệ thống QuyNhonReview gửi đến địa chỉ email đó.

Một số tên được chỉ định là “tên đã xác nhận” khi người dùng nhấn nút lưu trong hồ sơ có chứa những tên đó.

Tất cả thông tin về “Hồ sơ” có thể được xem công khai trên trang hồ sơ QuyNhonReview của bạn, với hai trường hợp ngoại lệ:

 1. Địa chỉ email bị xáo trộn bằng cách chỉ hiển thị tên miền email. Tuy nhiên, địa chỉ email đầy đủ được chia sẻ với Người tổ chức Địa điểm (chẳng hạn như biên tập viên tạp chí và chủ tịch chương trình, những người có thể tùy ý chia sẻ thêm với cấp dưới, chẳng hạn như biên tập viên hành động hoặc chủ tịch khu vực). Việc chỉ định là “Người tổ chức địa điểm” được cấp theo quyết định của Nhân viên QuyNhonReview.
 2. Xung đột lợi ích đã chọn và các mối quan hệ khác có thể bị chủ sở hữu Hồ sơ ẩn khỏi tất cả trừ danh sách người đọc được chỉ định. Ví dụ: những người đọc được chỉ định có thể bao gồm một số Người tổ chức Địa điểm nhất định do chủ sở hữu Hồ sơ lựa chọn.

Chủ sở hữu Hồ sơ có thể trực tiếp thay đổi hoặc sửa đổi tất cả thông tin Hồ sơ, ngoại trừ địa chỉ email đã được xác nhận và tên được xác nhận (mặc dù những thông tin này có thể được thay đổi theo yêu cầu đặc biệt bằng cách gửi email đến Profiles@QuyNhonReview.vn).

Lịch sử Chỉnh sửa nội dung Hồ sơ được lưu trữ trong hệ thống, có sẵn cho chủ sở hữu Hồ sơ, người tạo nội dung Chỉnh sửa Hồ sơ được đề cập và quản trị viên Cơ sở dữ liệu QuyNhonReview.

Thông tin được thu thập khi gửi bài viết và bình luận

Người dùng đã đăng ký có thể gửi tới QuyNhonReview Venues Bài viết, Nhận xét và các Tác phẩm khác, chẳng hạn như đánh giá và thảo luận. Các trường dữ liệu nội dung được chỉ định bởi Ban tổ chức địa điểm. Các trường Siêu dữ liệu bổ sung được hệ thống QuyNhonReview thu thập bao gồm tên tài khoản của người gửi nội dung và ngày gửi.

Trong quá trình gửi và kiểm duyệt nội dung, chúng tôi liên kết tài khoản người dùng, quyền tác giả và nội dung đã gửi để theo dõi và xử lý nội dung gửi. Dữ liệu do người gửi cung cấp có thể bao gồm, chẳng hạn như tên tác giả, email tác giả và tên người gửi, tất cả đều có thể được hiển thị (tùy thuộc vào chính sách về khả năng đọc của Địa điểm) cùng với bài đăng, email thông báo về bài viết và siêu dữ liệu hàng loạt truy cập thông qua API. Người gửi có trách nhiệm nhận được sự đồng ý thích hợp từ bất kỳ người nào khác có thông tin mà người gửi cung cấp.

Thông tin khác bạn có thể tự nguyện cung cấp cho chúng tôi

Người dùng có thể tự nguyện cung cấp thông tin khác, chẳng hạn như khi họ gửi email tới bộ phận hỗ trợ QuyNhonReview (info@QuyNhonReview.vn) để yêu cầu trợ giúp kỹ thuật. Người dùng cũng có thể gửi các loại thông tin khác một cách tự nguyện thông qua trang web QuyNhonReview, chẳng hạn như xếp hạng, đánh giá giá thầu, thẻ, nhận xét và tùy chọn. Thông tin đó sẽ được sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư này.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để hiểu rõ hơn cách người dùng sử dụng Hệ thống, hỗ trợ các nỗ lực cải thiện trải nghiệm của Người dùng thông qua việc tinh chỉnh các tính năng hiện có và phát triển các tính năng mới cũng như để tối ưu hóa Hệ thống. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để quản lý API QuyNhonReview và trang web, đồng thời xác minh tài khoản và hoạt động cũng như giám sát hoạt động đáng ngờ nhằm giúp ngăn chặn hành vi lạm dụng. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng và cung cấp thông tin cho Mục đích QuyNhonReview và mục đích truyền thông khoa học mà thông tin đó được cung cấp. Hơn nữa, nếu bạn gửi email cho chúng tôi về một vấn đề, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để trả lời câu hỏi của bạn. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về Hệ thống QuyNhonReview và tài khoản của bạn với chúng tôi.

Trách nhiệm kiểm soát dữ liệu

Người tổ chức Địa điểm và những Người cố vấn khác được coi là những người quản lý và quản lý Tác phẩm mà họ là Người cố vấn, chứ không phải QuyNhonReview, chỉ đóng vai trò là kho lưu trữ. Người tổ chức địa điểm và các Luật sư khác cũng là người quản lý và quản lý nội dung về bạn mà bạn không gửi, chẳng hạn như việc chỉ định người đánh giá cho Bài gửi. Người tổ chức Địa điểm và các Luật sư khác xác định thời điểm, cho ai và lượng thông tin của bạn trong Tác phẩm mà họ yêu cầu được chia sẻ với người khác. Cụ thể hơn, QuyNhonReview và QuyNhonReview Staff là Người kiểm soát dữ liệu (theo nghĩa GDPR) chỉ dành cho các Tác phẩm mà “QuyNhonReview.vn” là Luật sư. Đối với tất cả các Tác phẩm khác, QuyNhonReview là Bộ xử lý dữ liệu nhưng không phải là Bộ điều khiển dữ liệu; trong trường hợp này, Người kiểm soát dữ liệu là Luật sư của Tác phẩm (ví dụ: Địa điểm yêu cầu Gửi bài viết).

Nếu bạn chọn gửi Bài viết hoặc bất kỳ Tác phẩm nào khác, điều quan trọng là bạn phải hiểu các điều khoản và điều kiện do Luật sư đặt ra. Các thông lệ liên quan đến mức độ cởi mở khác nhau trên khắp QuyNhonReview.vn, do Luật sư xác định. Ví dụ: tùy thuộc vào chính sách của Địa điểm, nội dung do người dùng gửi đến Địa điểm đó có thể được truy cập miễn phí và có sẵn cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng. Việc bạn gửi Tác phẩm thể hiện sự chấp nhận của bạn về mức độ chia sẻ do Luật sư hiện hành quy định.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai

Người tổ chức địa điểm, Luật sư khác và Người dùng khác. Nói chung, các lựa chọn chia sẻ thông tin được xác định bởi Địa điểm hoặc Luật sư công trình khác có chứa thông tin đó. (Luật sư là Người kiểm soát dữ liệu, trong khi QuyNhonReview, Nhân viên QuyNhonReview và Hệ thống QuyNhonReview là Người xử lý dữ liệu.) Khi người dùng phản hồi lời mời của Luật sư để tải Tác phẩm lên Hệ thống QuyNhonReview, tác phẩm đó sẽ được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu QuyNhonReview, và chỉ định người đọc, người không đọc và người viết theo thông số trong lời mời của Luật sư. Do đó, Hệ thống QuyNhonReview sẽ chia sẻ Tác phẩm mà bạn tải lên theo các trường Cơ sở dữ liệu “người đọc” và “người không đọc” của Tác phẩm. Người dùng có quyền “ghi” (thường là Người tổ chức địa điểm và Tác giả) đối với Tác phẩm cũng có thể được mời sửa đổi Tác phẩm, bao gồm các trường “người đọc” và “người không đọc” của tác phẩm. Thông thường, Địa điểm hoặc Luật sư khác tiết lộ công khai quy trình làm việc dự kiến của mình và do đó Người gửi có thể biết trước lịch trình và mức độ chia sẻ thông tin theo kế hoạch.

Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi vận hành Hệ thống QuyNhonReview. Các nhà cung cấp bên thứ ba này có quyền truy cập vào một số thông tin về Người dùng của chúng tôi, nhưng họ được yêu cầu bảo vệ tính bảo mật của thông tin và chỉ sử dụng thông tin đó thay mặt chúng tôi. Các loại nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi chia sẻ bao gồm nhà cung cấp dịch vụ email, dịch vụ liên lạc khác, phát triển trang web, lưu trữ trang web, phân tích và bảo mật.

Tuân thủ pháp luật. QuyNhonReview cũng sẽ chia sẻ thông tin về người dùng khi pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc khi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp tiểu bang và liên bang hoặc để đáp lại lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh khám xét. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin nếu chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của QuyNhonReview hoặc những người khác. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn vì lý do này, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về việc tiết lộ này, trừ khi chúng tôi bị pháp luật cấm làm như vậy.

Giao dịch kinh doanh. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin liên quan hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Bằng lòng. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin của bạn trong trường hợp bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin đó theo một cách nhất định.

Thông tin không xác định. Nếu chúng tôi đã hủy nhận dạng thông tin của bạn để thông tin đó không thể liên kết trực tiếp với bạn nữa, chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin đã được hủy nhận dạng đó cho mục đích phân tích, gỡ lỗi hoặc cải thiện Hệ thống QuyNhonReview và Mục đích của QuyNhonReview.

Bảo vệ thông tin của bạn

Không có phương pháp truyền dữ liệu qua internet hoặc lưu trữ dữ liệu điện tử nào an toàn 100%, nhưng QuyNhonReview nhằm mục đích cung cấp các phương pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Liên kết trang web của bên thứ ba

Có các liên kết từ QuyNhonReview đến các trang web khác mà chúng tôi không sở hữu cũng như không kiểm soát. QuyNhonReview không chịu trách nhiệm về nội dung, các biện pháp bảo mật hoặc nhu cầu truy cập web trên các trang web này. Các trang web này có chính sách bảo mật riêng và việc bạn truy cập các trang web này từ trang web của chúng tôi phải tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó. Chính sách quyền riêng tư này chỉ bao gồm thông tin được thu thập thông qua QuyNhonReview.vn.

Không theo dõi tín hiệu

Không theo dõi (“DNT”) là tùy chọn quyền riêng tư mà người dùng có thể đặt trong một số trình duyệt web nhất định. Chúng tôi hiện không phản hồi tín hiệu DNT.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Nếu bạn sống tại Việt Nam, chúng tôi xác nhận các quyền được cấp cho bạn theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu và cung cấp cho bạn một số thông tin bổ sung theo yêu cầu của pháp luật hiện hành trong phần này.

Cơ sở pháp lý để xử lý. Chúng tôi sử dụng nhiều cơ sở pháp lý khác nhau để xử lý thông tin của bạn, như sau:

 • Lợi ích chính đáng. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn khi việc đó mang lại lợi ích kinh doanh hợp pháp cho chúng tôi, chẳng hạn như phân tích việc sử dụng dịch vụ, liên lạc với bạn, nâng cao dịch vụ và cho các hoạt động kinh doanh nội bộ khác.
 • Việc thực hiện một hợp đồng. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ theo Điều khoản sử dụng và Mục đích QuyNhonReview của QuyNhonReview cho bạn và những Người dùng QuyNhonReview khác, bao gồm cả việc quản lý đăng ký của bạn và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Hệ thống.
 • Bằng lòng. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn khi bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin đó cho các mục đích cụ thể.

Quyền của chủ thể dữ liệu:

 1. Quyền truy cập thông tin của bạn do chúng tôi nắm giữ
 2. Quyền sửa thông tin không chính xác hoặc không chính xác về bạn
 3. Quyền xóa thông tin của bạn khi chúng tôi không còn cần thiết phải lưu giữ thông tin đó nữa
 4. Quyền hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống cụ thể
 5. Quyền phản đối việc xử lý thông tin của bạn, bao gồm gửi cho bạn những thông tin liên lạc có thể được coi là tài liệu tiếp thị trực tiếp
 6. Quyền phản đối việc ra quyết định và lập hồ sơ tự động, nếu có
 7. Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát trong phạm vi quyền hạn của bạn trong EU

Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu và đưa ra phản hồi trong khoảng thời gian được pháp luật hiện hành quy định. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số thông tin nhất định có thể được miễn yêu cầu như vậy trong một số trường hợp, có thể bao gồm cả việc chúng tôi có cần tiếp tục xử lý thông tin của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hay không. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của bạn trước khi trả lời yêu cầu của bạn theo yêu cầu hoặc được pháp luật hiện hành cho phép. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào sau đây: Privacy@QuyNhonReview.vn.

Chuyển khoản quốc tế. Xin lưu ý rằng khi cung cấp dịch vụ cho bạn, thông tin của bạn có thể được chuyển giao và lưu trữ ở các khu vực pháp lý (bao gồm cả Hoa Kỳ) ngoài khu vực pháp lý nơi bạn cư trú và các khu vực pháp lý khác đó có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác với luật bảo vệ dữ liệu trong khu vực pháp lý của bạn. Bằng cách sử dụng trang web, bạn thừa nhận rằng việc chuyển tiền này có thể xảy ra.

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn không lâu hơn mức cần thiết cho Mục đích của QuyNhonReview hoặc các mục đích mà thông tin đó được xử lý. Khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin tùy thuộc vào mục đích chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó và/hoặc theo yêu cầu để tuân thủ luật hiện hành.

Quyền riêng tư của trẻ em

Việc sử dụng QuyNhonReview dành cho người lớn ít nhất mười tám (18) tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới mười ba (13 tuổi).

Những thay đổi đối với tài liệu này

QuyNhonReview có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Những thay đổi có hiệu lực sau khi đăng. Người dùng sẽ được thông báo về ngày cập nhật lần cuối Chính sách quyền riêng tư này trước khi đăng nhập vào Trang web QuyNhonReview. Ngày ở đầu tài liệu này cho biết ngày chính sách được cập nhật lần cuối. Việc bạn tiếp tục sử dụng Hệ thống QuyNhonReview sau khi Chính sách quyền riêng tư được sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi. Chúng tôi cũng sẽ tuân thủ mọi luật hiện hành điều chỉnh thông báo hoặc lựa chọn trong trường hợp chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này. Bạn có trách nhiệm xem lại Chính sách quyền riêng tư định kỳ để biết về bất kỳ sửa đổi nào.

Câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc các yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Privacy@QuyNhonReview.vn

Thông tin minh bạch nhất tại Bình Định

Hàng ngàn điểm cung cấp dịch vụ, sản phẩm tại Bình Định được cộng đồng Reviewer trải nghiệm và đánh giá khách quan, minh bạch, chi tiết nhất.

QuyNhon Review có tiêu chuẩn cung cấp thông tin rõ ràng, là cầu nối giúp hàng triệu người dùng có được lựa chọn sử dụng dịch vụ, sản phẩm tốt nhất!

Đăng ký email để nhận tin mới nhất

  © Bản quyền 2023 QuyNhonReview.vn | Chính Sách - Điều Khoản