Minh Hoàng

Life still goes on! Everything gonna be alright

Giới thiệu

Tôi và Quy Nhơn đã gắn bó ngót nghét cũng đã hơn 20 năm. Có lẽ vì thế, thành phố này đã chiếm một phần quan trọng trong tôi. Và nhờ có Quy Nhơn Review, tôi có thể kể với các bạn về Quy Nhơn xinh đẹp thông qua những con chữ, và những bài viết hữu ích.

Công việc

Biên tập viên tại Quy Nhơn Review

Thông tin minh bạch nhất tại Bình Định

Hàng ngàn điểm cung cấp dịch vụ, sản phẩm tại Bình Định được cộng đồng Reviewer trải nghiệm và đánh giá khách quan, minh bạch, chi tiết nhất.

QuyNhon Review có tiêu chuẩn cung cấp thông tin rõ ràng, là cầu nối giúp hàng triệu người dùng có được lựa chọn sử dụng dịch vụ, sản phẩm tốt nhất!

Đăng ký email để nhận tin mới nhất

  © Bản quyền 2023 QuyNhonReview.vn | Chỉnh Sách - Điều Khoản